PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

Visie van de diaconie:

“Helpen waar geen helper is, zowel landelijk als wereldwijd, waarbij lokale hulp in natura de voorkeur heeft”.

De dienst van de barmhartigheid is een zaak van de gehele gemeente en staat centraal in ons diaconaal handelen. Dat wil zeggen dat wij als leden van de gemeente van Jezus Christus en als diaken in het bijzonder, geroepen zijn om oog en oor te hebben voor (groepen van) mensen, die in de knel zijn geraakt. En ook voor omstandigheden in de samenleving, die dit veroorzaken, met de bedoeling om samen met deze mensen als bondgenoten te zoeken naar oplossingen voor deze knelsituaties.

 

 

In de dienst wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk diaconaal werk.

 

De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor bovenplaatselijk diaconaal werk: hierbij volgen we zoveel mogelijk het landelijk rooster van Kerk in Actie en PKN.

  7 januari

Hulpverlening, mensen in de knel, plaatselijk

 

14 januari

Voedselbank Oost Achterhoek

 

21 januari

Zondag voor de eenheid: collecte oecumene

 

28 januari

Catechese en educatie

 

  4 februari

Kerk in actie; werelddiaconaat

 

11 februari

Missionair werk

 

18 februari

40dagentijd collecte Kerk in Actie

 

25 februari

40dagentijd collecte Kerk in Actie

 

  4 maart

Voorjaarszendingsweek Kerk in Actie

 

11 maart

Binnenlands diaconaat Kerk in Actie

 

14 maart

Biddag; Moeders in Oeganda

 

18 maart

40dagentijd collecte kerk in Actie

 

25 maart

Kerk in Actie

 

  1 april

Jop jeugdwerk

 

  8 april

Het Passion, Hummelo

 

15 april

Jeugdwerk plaatselijk

 

22 april

Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd

 

29 april

SOS Kinderdorpen

 

  6 mei

Missionair werk

 

10 mei

Hemelvaartsdag; ondersteuning projecten van (voormalige) gemeenteleden

13 mei

Pinksteren zending collecte

 

20 mei

Pinksteren

 

27 mei

Vluchtelingenwerk

 

  3 juni

Pax kinderhulp, Poolse kinderen

 

10 juni

Werelddiaconaat

 

17 juni

Binnenlandsdiaconaat

 

© Copyright 2018, PKN De Wijngaard. All Rights Reserved.