Profielschets vacature

PG-De-Wijngaard---logo

 

PROFIELSCHETS  
van de gemeente en de te beroepen predikant(e)

De Protestantse Gemeente De Wijngaard
te Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo en Waterhoek
zoekt een predikant (m/v) voor 0,8 - 1 fte
 

De beroepingscommissie heeft in een kerkdienst als opdracht gekregen:

Zoek voor onze PG De Wijngaard een predikant, die in het huis waarin wij wonen,
gastheer of gastvrouw wil zijn; die samen met ons op weg gaat in vieren, leren en dienen

om geloven in deze tijd op inspirerende wijze gestalte te geven. Om deze opdracht inhoud te geven, hebben we een profielschets geschreven met een korte omschrijving van onze gemeente en wat wij van een predikant verwachten.

 

Berkelland

We maken deel uit van de gemeente Berkelland. Een gemeente in de Achterhoek - op de grens met Twente (Overijssel) - in de provincie Gelderland. De gemeente ligt in het stroomgebied van de Berkel. De gemeente is per 1 januari 2005 ontstaan uit een gemeentelijke herindeling van de gemeenten Borculo (met de dorpen Geesteren, Gelselaar en Haarlo), EibergenNeede en Ruurlo. De gemeente is met 43.992 inwoners (31 januari 2023) de op twee na grootste van de Achterhoek.

Geschiedenis van onze protestantse gemeente

PG De Wijngaard is een protestantse gemeente in het midden van de Protestantse Kerk in Nederland. We zijn een fusiegemeente van de Hervormde Gemeente Borculo, Hervormde Gemeente Geesteren, Hervormde Gemeente Gelselaar, Hervormde Gemeente Haarlo en Waterhoek en de Gereformeerde Kerk in Geesteren, Gelselaar en Borculo.

In 2007 werd een Streekgemeente gevormd en in 2017 zijn we gefuseerd tot één Protestantse Gemeente. Sindsdien werden er op zondagochtend meestal twee diensten gehouden in de verschillende kernen. We groeiden steeds meer naar elkaar toe en kregen langzamerhand het gevoel één gemeente te zijn; waarin het betrokken zijn op elkaar en met elkaar meeleven als belangrijk wordt ervaren.

Na corona - en de energiecrisis kozen we voor één vierplek in wisselende kerkgebouwen. Onlangs – begin 2023 - hebben we gekozen om in ‘één huis’ te gaan wonen, waarin we samen vieren en samen gemeente-zijn gestalte geven. Er was een samenwerking met de Rooms-Katholieke Parochie; begin 2023 is het kerkgebouw in Borculo gesloten en maakt de geloofsgemeenschap deel uit van een grotere parochie ‘De twaalf apostelen’, met als centrale plek Zutphen.

De kerkenraad

Onze kerkenraad bestaat momenteel uit 3 diakenen (onder wie de voorzitter van de kerkenraad), 5 ouderlingen (onder wie 2 scriba’s), 5 ouderling-kerkrentmeesters en een predikant. Volgens onze plaatselijke regeling is er aantal vacatures van ambtsdragers.

De vacature

De vacature van predikant ontstaat vanwege het vertrek van een van onze predikanten in oktober 2021 en het emeritaat van onze huidige predikant begin 2024. Met een nieuwe predikant willen we een nieuwe weg inslaan om de positie van de kerk ook in de toekomst te blijven waardborgen en het geloof aan te laten sluiten bij de nieuwe generatie, met aandacht voor de bestaande generaties. Voor onze gemeente zijn drie belangrijke onderwerpen voor de toekomstig predikant geïdentificeerd:

 1. We zoeken een bruggenbouwer voor onze fusiegemeente waar in 2017 vijf kerken zijn gefuseerd tot één gemeente. De predikant zal de eerste predikant zijn die wordt beroepen door deze gemeente de Wijngaard. Tevens zal het de eerste predikant zijn die vanuit één huis (gekozen uit 5) onze gemeente verder leidt. We zoeken geen schaap met 5 poten, maar een herder die samen met een toekomstige collega de gefuseerde kudde leidt naar een vruchtbare toekomst.
 2. De predikant werkt aan nieuwe initiatieven, maar houdt aandacht voor het bestaande. De predikant werkt op prettige wijze samen met vrijwilligers om nieuwe initiatieven, al dan niet met creatieve uitingen, uit te werken waarmee de kerk voor jong en oud aantrekkelijk en toegankelijk blijft.
 3. De predikant wil samen met de gemeente vorm geven aan de wens om pastoraal, diaconaal en missionair ‘kerk naar buiten te zijn’. De predikant heeft daarom een groot hart voor mensen die de weg naar de kerk wat minder gemakkelijk vinden of die de binding met de kerk zijn kwijtgeraakt. De predikant voelt zich goed bij de term ‘mens onder de mensen’ en staat midden in de maatschappij

In totaal is er straks ruimte voor 1,5 fte. Bij de invulling van 0,5 fte (2e predikant of kerkelijk werker), moet opgemerkt worden dat deze voor de komende vijf jaar gegarandeerd is. Hoe het daarna gaat is afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende jaren.

 

Bijlage 1: Accenten bij de profielschets

Vanwege de veranderingen vinden we het belangrijk dat de predikant een bruggenbouwer is en een verbindende rol speelt in onze gemeente in vieren, leren en dienen en theologisch zich bevindt in het brede midden van de Protestantse Kerk in Nederland.  Waar ook oog is voor kerk-zijn in de kernen. Wij vinden het belangrijk dat er ruimte is voor gemeenteleden met verschillende achtergronden en geloofsbeleving. Daar hoort ook bij dat we graag een kerk zijn voor jong tot en met oud.

We omschrijven de kerntaken en onze verwachtingen van de predikant als volgt:

 1. Eredienst. De predikant:
 • Heeft op inspirerende wijze (in overleg met de organist) aandacht voor de liturgische vormgeving
 • Legt de Bijbelverhalen in begrijpelijke taal uit, met oog voor de maatschappelijke context
 • Heeft aandacht voor de verschillende leeftijdsgroepen
 • Staat open voor ‘anders dan anders’ vieringen, waarbij creatieve uitingen een rol spelen
 1. Pastoraat. De predikant:
 • Heeft ervaring met en/of affiniteit met crisispastoraat
 • Werkt samen met een pastoraal coördinator, ouderlingen en wijkcoördinatoren om pastorale zorg gestalte te geven
 • Begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers in pastoraat
 • Stimuleert het onderling pastoraat van gemeenteleden
 1. Verkennen & Ontmoeten. De predikant:
 • Organiseert mee en inspireert ontmoetingen en gespreksgroepen over diverse onderwerpen, zoals de Bijbel en actuele thema’s met betrekking tot geloof en samenleving en de predikant kan dit vormgeven voor de verschillende leeftijden binnen onze gemeente
 1. Organisatie en beleid. De predikant:
 • Heeft leidinggevende en samenbindende kwaliteiten
 • Is enthousiast, creatief en beschikt over goede theologische en communicatieve vaardigheden
 • Denkt actief mee met de kerkenraad over de bestuurlijke en organisatorische zaken en het te voeren beleid
 1. Samenwerken. De predikant:
 • Wil samenwerken met een (nog te benoemen) collega predikant of kerkelijke werker
 • Vindt contact met collega’s in Berkelland en werkgemeenschap belangrijk

 

Woning

Er is geen pastorie beschikbaar;  in overleg wordt naar woonruimte gezocht, rekening houdend met de wensen en de mogelijkheden.

 

Download Profielschets