Weergaven van liturgische schikkingen door het jaar heen.
1e advent 20231
Dankdag 20231
Liturgisch stuk wisseling ambtsdragers zondag 2309031
1
Liturgische schikking Pasen 20231
Goede Vrijdag 1
Witte donderdag1
Liturgische schikking Palmzondag1
5 de zondag 40 dagentijd1
4 de zondag 40 dagentijd1
3 de zondag veertigdagentijd1
Biddag 20231
2e zondag veertigdagentijd 1
1ste zondag 40 dagentijd 20231
1
1
1
3e advent 20221
1
kerst 20221
Pasen 20221
Goede vrijdag 20221
Witte donderdag 20221
5 e zondag 40 dagentijd 20221
4 e zondag 40 dagentijd 20221
4 e zondag 40 dagentijd 20221
3 e zondag 40 dagentijd 20221
Biddag 2022 Kaars met prikkeldraad ivm oorlog in Oekraïne1
2 e zondag 40 dagentijd 20221
1 e zondag 40 dagentijd 20221
Kerst 20211
4e Advent 20211
3e advent 20211
2 e advent 20211
1e advent 21-11-281
Laatste zondag kerkelijk jaar 21-11-211
Oogstdienst 21-11-071
Pinksteren 20211
1
Hemelvaart 20211
Pasen 20211
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40 dagentijd 20211
Kerst 20201
Kerst 20201
Kerst 20201
Vierde advent 20201
Vierde advent 20201
Derde advent 20201
Tweede advent 20201
Eerste advent 20201
Eerste zondag 40 dagen tijd1
oecumenische dienst 2020-01-261
Kerst 20191
4e Advent 20191
4e Advent 20191
3e Advent 20191
2e Advent 20191
1e Advent 20191
Laatste zondag kerkelijk jaar: bloemschikking1
Laatste zondag kerkelijk jaar: 2019-11-251
Laatste zondag kerkelijk jaar: bloemschikking1
1
Bevrijdingsdag met verwijzing naar de Stolpersteine in Borculo. 1
De blauwe distel staat voor: Oorlog, pijn en lijden. De witte bloemen staan voor:  Vrede. De rode rozen voor:  Echte Vrede door het bloed van Christus. Ook symboliseren deze drie kleuren onze Nederlandse vlag.1
Het Licht van de morgen. Het is Pasen. Een nieuw begin om te Leven met heel ons hart.1
Goede vrijdag 1
Herbeginnen. De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd, die is de hoeksteen geworden.  Uit de hoeksteen komt het groen reeds tevoorschijn.1
Verloren zijn en terugkeren. Zoals de regen onverwacht een moede aarde op nieuwe krachten brengt, zoals een bedding leeg en droog plots volstroomt en leven brengt, zo is mijn God, zo overkomt hij mij1
1
Licht zien. Licht uit licht en eeuwigheid. 1
1
1
1
1
1