Borculo, Geesteren, Gelselaar,H​​aarlo

PG De Wij​ngaard

Kerkdiensten

01Iedere zondag hebben we een kerkdienst in de Joriskerk in Borculo.
Op het rooster ziet u waar en wanneer de diensten plaatsvinden (zie in het menu hierboven bij 'Zondag' en klik op de link 'Kerkdiensten').


Deze dienst wordt ook via een beeldverbinding op de website van de gemeente, https://pgdewijngaard.nl/meeluisteren uitgezonden en is te beluisteren via de luisterkastjes.

U bent van harte welkom in de kerkdiensten.
Deze beginnen om 10:00 uur.

Na de kerkdiensten bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie/thee met elkaar na te praten.

Zondag  17 september: voorganger mevr. J. Ruiterkamp - Klein Lebbink uit Vorden

Zondag 24 september: Vredesdienst van de gezamenlijke Berkellandse Protestantse kerken in de Grote Kerk te Neede, Kerkplein 1.
                                           (zie De Wijnpers)

Zondag   1 oktober : 'kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken...'   (zaterdag 30 september open huis van 13:30 - 16:30 uur)
                                      10:00 uur  in de Kluntjespot te Haarlo
                                      14:30 uur  in de hervormde kerk te Gelselaar

Zondag   8 oktober : 'kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken...'   (zaterdag 7 oktober open huis van 13:30 - 16:30 uur)
                                      10:00 uur  in de hervormde kerk te Geesteren
                                      14:30 uur  in de gereformeerde kerk te Geesteren

Waar moet ik zijn voor…

richting Waar moet ik zijn voor…

Hieronder proberen wij u op eenvoudige manier de weg te wijzen in De Wijngaard. We geven aan waar en bij wie u moet zijn in de volgende situaties.
Mocht u hier niet vinden wat u zoekt, neem contact op met de scriba, Wilma te Boome, E: of tel. 0545-271353.

 

… geboorte /doop

Bij geboorte of komst van een kindje wordt een kaartje op het volgende adres erg op prijs gesteld: PG De Wijngaard, Muraltplein 33a, 7271 AT Borculo

De geboorte of komst van het kind wordt dan op de eerstvolgende zondag bekend gemaakt in de eredienst en er wordt een roos vanuit de gemeente bij de familie gebracht.

Mocht u uw kind willen laten dopen of zegenen dan kunt u contact opnemen met de scriba (E:  of wijkcoördinator. (pastoraat/wijkindeling)

 

… langdurig ziekzijn / ziekenhuisopname

Bij ziekte en ziekenhuisopname wil de gemeente graag meeleven. Daarvoor kunt u dit doorgeven aan uw wijkcoördinator of via ons pastorale mailadres:  of aan de pastoraal coördinator Berlize Oltvoort, tel. 0545-481648

 

… overlijden

In geval van overlijden en het regelen van een kerkelijke uitvaart van een naaste kunt u contact opnemen met het volgende telefoonnummer: 06-30215030

Als de gemeente bericht van overlijden van een gemeentelid ontvangt dan wordt dit overlijden afgekondigd op de zondag na het overlijden in alle kerken waar die zondag dienst is en wordt dit ook op de zondagsbrief vermeld. In principe wordt het overlijden van een gemeentelid voor de gebeden afgekondigd.

Ontvangen wij geen bericht en is er geen kerkelijke uitvaart, dan worden overleden gemeenteleden alleen in De Wijnpers vermeld onder de mutaties.

 

… trouw

Bij een voorgenomen huwelijk kunt u contact opnemen met één van de predikanten. Een kaartje op het volgende adres wordt erg op prijs gesteld: PG De Wijngaard, Muraltplein 33a, 7271 AT  Borculo.

 

… gebouw

Onze kerkgebouwen zijn op meerdere wijzen in te zetten. Wanneer u gebruik wilt maken van een van de gebouwen kunt u hier doorklikken naar een lijst met gebouwen en de daarvoor aan te spreken contactpersoon.

 

... collectebonnen

In plaats van muntgeld voor de collecten in de kerk, kunt u ook gebruik maken van collectebonnen. Dit geeft u vooral nog een fiscaal voordeel. U kunt de bonnen gebruiken voor alle collecten in De Wijngaard.
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij:

Borculo:        mw. Lammers, Chopinstraat 22,  Tel: 0545-273377;
Geesteren:   mw. Koeslag, Meiweg 18,  Tel: 0545-481571;
Gelselaar:     mw. Vink, Dorpsstraat 37,   Tel: 0545-481606.


adreswijzigingen

Gaat u verhuizen, dan is het fijn een adreswijziging te sturen naar de ledenadministratie, E:

 

 

 

Digitale agenda

Vanaf 1 april a.s. is er een digitale agenda beschikbaar voor de bijgebouwen van onze kerken op de website van PG de Wijngaard. Deze digitale agenda is gemaakt voor het reserveren van een (vergader)ruimte ten behoeve van kerkelijke of aanverwante zaken. Op deze wijze krijgt iedereen een beter inzicht van wat er aan (vergader)ruimte beschikbaar is. Zowel voor u als gebruiker, als ook voor de beheerder betekent dit dat men een reservering c.q. bevestiging thuis kan regelen.

De digitale agenda vindt u onder het kopje Locatie in de grijze balk onder aan deze website. Bij het aandachtspunt Handleiding staat een uitgebreide omschrijving met voorbeelden hoe e.e.a. werkt. Wij verwijzen u graag naar dit artikel, zodat u alles nog eens rustig na kunt lezen.

 

Het college van Kerkrentmeesters.