Joriskerk Borculo

Beschrijving

Dit Het oudste gebouw in Borculo staat op de plaats waar in 1337 door Heer Henric van Borclo een kapel gesticht werd bij zijn slot en waar de "huislieden van het stadje ter mis mochten gaan hoewel het bleef behoren tot de parochie van Geysteren". In 1509 werd de kapel tot parochiekerk verheven en werd de stad Borculo van de parochie Geesteren losgemaakt en werd door de bisschop van Munster het slot losgemaakt uit de parochie Eibergen en het Schependom.

1oude foto 2

Geschiedenis

De huidige kerk dateert uit diezelfde tijd en werd in laat-Gotische stijl gebouwd en -zoals in de kronieken is vermeld- "gesteld onder het patronaat van den ridder St. George of St Joris, die naar luid der legende een draak doodde"
Een geborduurd kleed met de voorstelling van Sint Joris siert de consistorie van de kerk. Dit kleed werd vervaardigd door mw. van Brink-van Burck. De toenmalige pastoor Bernardus Hollius werd de eerste predikant.
  

Bij de reformatie in 1616 is in het "Kercken Boeck der stadt Borkulo" (het notulen en Lidmatenboek) de spreuk "constanter et sincere" geschreven hetgeen betekent: "Standvastig en Oprecht".
Omdat de stad Borculo werd geclaimd door zowel Gelderland als Munster, maar haar bewoners Luthers waren is er tussen 1576 en 1676 een paar maal een wisseling geweest van geloofsrichting tussen de Katholieke en het Calvinistische leer. Soms zelfs onder leiding van dezelfde pastoor / dominee. Toen de Bisschop van Munster in 1676 voorgoed verslagen werd,

kwam aan deze situatie voorgoed een einde.  In die tijd bestond de fotografie nog niet en zijn er slechts wat tekeningen en schetsen bewaard gebleven van het kerkinterieur. De opstelling van de kansel was tegen de zuidelijke muur en het orgel op de plaats van het koor. De banken waren rond de kansel opgesteld. Het moet er ongeveer als op onderstaande schilderingen uit hebben gezien:

3 4 5

Bouwen en verbouwen

Op 3 juli 1791 werd een nieuw orgel ingewijd en ging verloren bij de cycloon. Het eerdere orgel was verwoest door een blikseminslag op 28 mei 1790. Het huidige orgel werd geplaatst na de cycloon.
Die cycloon veranderde de kerk in een ruïne en van de inrichting bleef maar weinig over maar de kerk werd gerestaureerd. Het monument naast de kerk herinnert aan deze ramp

6 7 9
8 10 11

  
In 1951 werd de kerk voorzien van een gebrandschilderd middenraam boven het koor voorstellende "de verheerlijking op de berg"en in 1972 gecompleteerd met twee gebrandschilderde zijramen. Alle drie ramen gemaakt door mw. Femina Schilt-Gesink uit Laren (NH).

 

12 13 14
15 16 cycloonansicht

 

   
Op 4 april 2003 werden nieuwe gebrandschilderde ramen in de zijbeuk onthuld respectievelijk voorstellende: Sint Joris, Avondmaal en doop, de Cycloon. Deze ramen werden gemaakt door glazenier Diego Semprun Nicolas uit Tubbergen.
 

Boeken over historie kerk

Diverse, over de historie van deze kerk is een boek uitgebracht “in en om het Hart”.