Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters ziet toe op:

- ledenadministratie;
- geldwerving gericht op het behoud van de huidige omvang pastoraat.

door:
- verhoging bijdrage leden bij Actie Kerkbalans;
- doorberekening van kosten bij dienstverlening;
- controle op minimale bijdrage Actie Kerkbalans;
- controle op toezegging versus betaling.

voorts:
- personele zaken;
- onderhoud gebouwen;
- beheer onroerende goederen;
- restauratie- en renovatieplan;
- verwerving gelden onderbrengen bij stichting.

 

Anbi documenten vind u hier