PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

pknlogointerieurjoridkerk

 

 

 

 

 

Op 1 maart is ds. Co Janssen aan de classis Gelderland Zuid & Oost verbonden als voorzitter van het classicale college voor de visitatie. Het gaat om een 0,25 fte werkverband. In deze functie zal hij o.a. leiding geven aan het visitatiewerk bij moeilijkheden in plaatselijke gemeenten en betrokken zijn bij de ontmoeting tussen de plaatselijke PKN gemeenten in de Ringen.

Op zondagmiddag 7 april om 15.00 uur zal hij tijdens een feestelijke viering onder leiding van classispredikant ds. Jaap van Beelen aan de classis verbonden worden. U bent van harte uitgenodigd voor deze dienst. De dienst vindt plaats in de Joriskerk, Muraltplein 51, 7271 AV Borculo, waaraan ds. Co Janssen als gemeentepredikant van de “pg de Wijngaard” (in deeltijd) verbonden blijft.

Na afloop bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee.

Wij ontvangen in de Instuif in Borculo: Jean de Dieu uit Rwandafoto-jean-de-dieu

Op woensdagavond 10 april.

Noteer deze datum vast in Uw agenda! Meer informatie volgt!

Jean de Dieu is al sinds 1999 actief voor Mwanda Ukundwa. Eerst als vrijwilliger en nu als programma manager voor HIV/Aids programma.

Hij komt vertellen over de weeskinderen met Aids, die achterbleven na de verschrikkelijke oorlog in Rwanda.

Op kerkinactie.nl/bezoek2019  kunt u meer informatie vinden over de acties van Kerk in Actie.

Als u hiernaast klikt op kerkinactie.nl/projecten/films-rwanda kunt u het filmpje “Sinds je geboorte besmet met hiv” bekijken. Dat is het derde filmpje.  Hier kunt u alvast kennis maken met Jean de Dieu en zijn werk.

We hopen dat we Jean kunnen ontmoeten in een volle zaal!

 

De Diaconie

02---IMG-20190309-WA0012Zaterdag 9 maart heeft de werkgroep Verkennen en Ontmoeten de bewoners van locatie De Barkel van De Lichtenvoorde verrast met een High Tea. Dit was de laatste activiteit die de werkgroep heeft georganiseerd in het kader van de Week van de Zorg, die volgende week wordt gehouden.

Een deel van de high tea is voorbereid door de kinderen van de vrijdagavondjeugdclub. Zij hebben een heerlijke 'Kwarkverrassing' gemaakt die kon worden opgediend met slagroom en verse aardbeien. Daarnaast werden de bewoners ook getrakteerd op verschillende sandwiches, zelfgebakken koekjes, chocolade, fudge en truffels.
Tussendoor hebben we drie verschillende bingo's gespeeld, waarbij de winnaar als eerste iets lekkers mocht kiezen om daarna de andere deelnemers trakteren.
Buiten gierde de storm en goot het van de regen. Binnen was het heel gezellig ! 
Meer foto's kunt u terugvinden in het fotoalbum van de website.

De bewoners hebben zichtbaar genoten! Dank aan degenen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.15---IMG-20190309-WA0035

Het college van Kerkrentmeesters is bezig met het invoeren van een digitale agenda voor de bijgebouwen van onze kerken. Deze agenda is bedoeld voor het reserveren van een (vergader)ruimte ten behoeve van kerkelijke of aanverwante zaken. Op deze wijze heeft iedereen een beter inzicht van wat er beschikbaar is of wanneer een ruimte bezet is. De digitale agenda vindt u onder het kopje Locatie in de grijze balk onder aan de website

 

Doel digitale agenda?

Wij willen het reserveren van een ruimte makkelijker maken. Zowel voor u als gebruiker, maar ook voor de beheerder. Voor allebei betekent dit dat men een reservering c.q. bevestiging van huis uit kan regelen. Hiermee hopen we duidelijk te maken welke ruimte wanneer in gebruik is. Tevens denken we daarmee te voorkomen dat een ruimte voor een andere activiteit in gebruik is genomen. In de digitale agenda staat bij de ruimtes het aantal personen vermeld, waar het voor bedoeld is. Hiermee kunt u de ruimte reserveren die past bij de grootte van de groep.

 

Hoe werkt het?

Aan dit bericht is een handleiding toegevoegd die verduidelijkt hoe u kunt zien wanneer welke ruimte in welk gebouw beschikbaar is. Tevens is er een voorbeeld hoe u de ruimte kunt reserveren. Een reservering verloopt via de mail en u ontvangt altijd een bevestiging van de beheerder als er een ruimte voor u is vastgelegd.

 

Tijdstip invoering?

Vanaf nu kunt u gebruik maken van de digitale agenda. Op dit moment alleen nog maar voor de Instuif. Dit doen we om eventuele kinderziektes uit het programma te halen. Begin april a.s. zal er ook een digitale agenda zijn voor de Schephuve en de Stoave. Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met de beheerder. Contactgegevens beheerder Instuif vindt u op de laatste bladzijde van de Wijnpers of op deze website.

 

Het college van Kerkrentmeesters.

IMG-20190307-WA0003Gisteravond heeft Gerdie Bours-Willems samen met Robert Douma een indrukwekkende avond verzorgd over het omgaan met bergen in je leven. 
Met een flinke groep belangstellenden (26) hebben we een inkijk gekregen middels een film hoe Gerdie na de diagnose 'borstkanker' haar bergen heeft getrotseerd.  Hierbij is haar beklimming van de Kilimanjaro een prachtig voorbeeld van omgaan met jezelf en je (on)mogelijkheden.

Tijdens de pauze konden de belangstellenden vragen/opmerkingen op papier zetten. Deze werden na de pauze onder (bege)leiding van Robert Douma besproken. Zo ontstond een open sfeer waarin men, ieder op z'n eigen wijze, heel veel kon opsteken. Kort gezegd een bijzonder inspirerende avond.

De werkgroep Verkennen en Ontmoeten gaf aan dat zij geen vergoeding voor entree en koffie/thee vroegen, maar riep de belangstellenden op om een kleine bijdrage te schenken aan de actie 'Samenloop voor Hoop' (wandelen voor het KWF) in Lansingerland (de gemeente waar Gerdie woont). De aanwezigen hebben samen bijna € 150,-- gedoneerd.

Het Classicale College Gelderland Zuid & Oost van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in haar vergadering van 14 februari 2019 een beroep uitgebracht op ds. Co Janssen.
Dit beroep betreft een deeltijd-benoeming van 25 % fte tot voorzitter van het Classicaal College voor de visitatie in de classis  Gelderland Zuid & Oost. Ds. Janssen heeft dit beroep aanvaard en zal op 1 maart 2019 starten in zijn nieuwe functie.
Ds. Co Janssen blijft verbonden aan de PG De Wijngaard. Over de invulling van de vrijkomende uren zullen wij u binnenkort nader informeren.
Wij wensen ds. Co Janssen veel succes en Gods zegen toe in zijn nieuwe functie.

 

Zondag 7 april 2019 zal ds. Co Janssen bevestigd worden in zijn nieuwe functie. Waar de dienst gehouden zal worden en op welk tijdstip is op het moment van het schrijven van dit stuk nog niet bekend.

Wij houden u op de hoogte via de zondagsbrieven en de website.


Namens de kerkenraad van PG De Wijngaard, Wilma te Boome, scriba

Zaterdag 16 februari heeft een groep van 12 belangstellenden deelgenomen aan de Tour de zorg.

Als eerste werd de zorgboerderij Erve Bussink in Haarlo bezocht. Hier werden ze gastvrij ontvangen door Mirjam en Max Arends, die uitgebreid informatie gaven over hún prachtige zorgboerderij, speciaal toegelegd op mensen met een NAH (niet aangeboren hersenafwijking).
Na een interessante rondleiding werd er afscheid genomen en  koers gezet naar De Leerkotte in Geesteren.
Hier werden we wederom gastvrij ontvangen door Alie en Dinant Meerbeek, samen met een aantal gasten. Ook Alie gaf een bevlogen uitleg van hun werkzaamheden en leidde ons rond in een paar gastenkamers. 
 
De groep deelnemers was onder de indruk van de bevlogenheid waarmee deze mensen hun werk doen. Een voorbeeld van zorg met de hoofdletter ‘Z’ !!

Voor foto's verwijzen we je door naar het fotoalbum op de website.

Elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur is de Instuif open voor iedereen die even om een praatje verlegen zit of gewoon zin heeft in koffie of thee. Van harte welkom om binnen te lopen. De deur staat open voor iedereen!

De verwachtingen waren hooggespannen, veel werk is er verzet om alles in goede banen te leiden. Heel veel stoelen waren er klaargezet, vele kopjes stonden al klaar en iedereen was in afwachting van wat er ging gebeuren. De kerk was versierd met een prachtig liturgische bloemstuk waar de vijf gemeenten werden verbonden in een veelkleurig bloemstuk om de veelkleurigheid van de gemeente aan te geven.

En wat werd het een feest. De acte van vereniging is aan het begin van de dienst in het bijzijn van de notaris getekend door de voorzitters en de scriba’s van de plaatselijke gemeenten, vijf stenen zijn aan elkaar gekoppeld en zijn zo symbolisch het beeld van Protestantse Gemeente De Wijngaard. 

IMG2679 IMG2727

 

 

Daarna een feestelijke dienst waarin we veel konden zingen, maar ook samen mochten nadenken wat het betekent om zout van de aarde en licht in de wereld te zijn als gemeente. Een muziekgroep heeft prachtige muzikale intermezzo’s gespeeld en de kinderen kwamen met een mooie slinger binnen met poppetjes die hand in hand een verbinding maken 

We sloten af door ook de zegen te ontvangen terwijl we elkaar de hand op de schouder legden om zo onze verbondenheid te laten zien.

Koffie, thee en limonade met een petit-four maakte het extra feestelijk.
We kijken terug op een bijzondere dag, die een nieuw begin is voor onze Protestantse Gemeente De Wijngaard.
Meer foto’s van deze dienst, FotoAlbums

© Copyright 2019, PKN De Wijngaard. All Rights Reserved.