Kerstlunch én kerstmiddag

kerstlunchkerstlunchHierbij een uitnodiging voor twee bijeenkomsten op

vrijdag 15 december

De kerstlunch in de Instuif en de kerstviering in de Joriskerk

 

Om 12:30 uur begint de lunch en aansluitend is om ongeveer 14:15 uur uur de inloop met koffie en thee voor de kerstviering.

KerststalKerststalHet thema van de viering is: 'Ga mee op weg'.
De viering begint om om 14:30 uur.

Aan de viering werken mee:

- ds. Co Janssen 

- het zankoor Comt nu met Sangh uit Gelselaar, o.l.v. Nelleke Dillingh

- Gerlien Hilhorst en Syvia Klaverstein voor de muzikale medewerking
 

Twee bijeenkomsten waarbij ontmoeting belangrijk is.
We doen er alles aan om er een gezellige en waardevolle middag van te maken.

Heeft u vervoer nodig, meldt het aan ons, dan gaan wij het regelen.

Opgeven kan voor beide bijeenkomsten maar komt u liever alleen naar de lunch of alleen naar de kerstviering dan kan dat ook.
Geef het door bij het aanmelden.

Graag opgeven voor 8 december bij:

kerstlunchkerstlunchToos Schuijl                 - 0545 273241
Siep Zegers                 - 0545 272570
Dinie Groot Wassink - 0545 261277
Henny Lubberdink    - 0545 481325


Een vrijwillige bijdrage voor dekosten is welkom.
Wij zien u graag op 15 december

Kerstmusical in Joriskerk

Kerstmusical-2023U wordt van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de Kerstmusical 'De kleine klok'.

Het verhaal gaat over herberg 'De kleine klok'. 
In deze herberg in Bethlehem gebeurt alles precies op tijd: ontbijt, koffiedrinken, maar ook het lezen van een boekje of een beetje luieren (daarvoor si precies 12 minuten tijd....!).
Bij de herberg kloppen Jozef en Maria aan en omdat de herberg vol is krijgen ze een plekje in de stal.
Daar wordt in de nacht Jezus geboren, 'op een tijd die niemand heeft bedacht'........

 

Deze maand zijn 15 enthousiaste kinderen bezig met het voorbereiden van de uitvoering van deze musical.
Het wordt vast erg mooi, dus......kom allemaal.

 

Wanneer:    zondag 24 december
Waar       :    Joriskerk in Borculo
Hoe laat :    11.00 uur

Zing Mee

logo-v-en-oDe komende maand valt alle aandacht weer op het Sint-Nicolaasfeest en met name de vele activiteiten rond de Kerstdagen.

In onze tijd is Advent, ingesteld in de 5 e eeuw, min of meer naar de achtergrond geraakt. Deze periode kenmerkt zich door verstilling en inkeer om de gelovige voor te bereiden op de geboorte van Christus, die met Kerst God onder de mensen is geworden.

Het huidige liedboek kent een afzonderlijke rubriek met meer dan 30 liederen voor deze Adventstijd: velen zijn reeds lang bekend en anderen zijn geheel nieuw.

Het is de bedoeling deze avond een aantal van deze liederen te zingen: ingeleid met behulp van de beamer met een korte beschrijving van de achtergrond. Aan het eind kan een enkel Kerstlied ook niet ontbreken.

De nadruk ligt op het samen zingen met ondersteuning van het koororgel of de piano. Dus we zijn deze avond in de kerk.
We hopen op een goede opkomst, want samen zing je volgens Luther het Evangelie.

Aanmelden kunt u via de intekenlijst in de Joriskerk en in De Instuif, óf via de mail: advent4

Datum:      maandag 11 december 2023

Plaats:       Joriskerk te Borculo

Tijd:           19:30 – 21:30 uur (vanaf 19:15 uur staat de koffie/thee klaar)

Vervoer naar de kerk

Omdat we vanaf 29 oktober definitief vanuit één gebouw, de Joriskerk in Borculo, onze vieringen houden heeft de diaconie besloten te inventariseren of er behoefte is aan een 'taxiedienst'. En daarvoor, indien gewenst, een haal- en breng mogelijkheid op te zetten.

Als u aangeeft dat u eventueel op zondagmorgen gehaald en gebracht zou willen worden, dan zorgen wij voor vervoer.

Om dit goed te kunnen organiseren willen we u vragen om eerst aan te geen of u hier belangstelling voor heeft.vervoer
U kunt zich daarvoor opgeven bij:

Anny Rensink       - T  06 25472664
Ben Stronks          - T  0625292417
Bertus Hesselink - T  06 13621484

Schroom niet, bel en wij gaan het regelen.

Anny, Ben en Bertus

Gebed om vrede en verzoening

Gebed-voor-vrede-en-verzoeningIedere woensdag om 11.30 uur houden we weer een gebed van vrede en verzoening in de Joriskerk.

Een kort moment van stilte – zingen en gebed.

Naast de predikant zullen verschillende kerkenraadsleden bij toerbeurt invulling aan dit moment geven.

Laatste zondag kerkelijk jaar - zondag voleinding - rondom leven en sterven

Alpha-en-OmegaZondag 26 november 2023 is er om 17:00 uur een dienst in de Joriskerk, waarin alle namen genoemd zullen worden van de mensen die in dit kerkelijk jaar zijn overleden. En ook de naam van het meisje dat in dit kerkelijk jaar geboren is.
De kringloop van het leven wordt in het geboren worden en het sterven gesymboliseerd.
In het Bijbelboek Openbaringen staat dat Jezus de Alpha en de Omega is, het begin en het einde. God trekt in heel ons leven met ons mee en houdt ons omgeven in zijn liefde.

De betreffende families worden uitgenodigd om op deze zondag de kerkdienst bij te wonen.
In de dienst zal er ruimte zijn om elkaar te ontmoeten en zo te delen in het lief en het leed dat ons treft. Na de dienst is er mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en na te praten onder het genot an een kopje koffie of thee.
We hopen u allen te verwelkomen.

Het tijdstip van de dienst is gekozen in verband met een Sinterklaasevenement dat in het weekend van 25 en 26 november plaatsvindt in het centrum van Borculo.

Parkeren is die zondag mogelijk op de Veemarkt, maar het kan zijn dat er in verband met de verwachte drukte in het centrum weinig ruimte is. Parkeren is ook mogelijk aan de Hoflaan (naast het voormalige 'Het Hof') of aan de Pagendijk.

Ontmoeting in De Wijngaard

koffiedinken

Moment om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.


Het is gebruikelijk dat er een ouderling en/of bij de ontmoetingen aanwezig is. 

Deze ontmoetingen zijn voor jong tot oud en u bent op elke locatie welkom!

Borculo     – elke woensdagochtend  - 10:00 – 11:30 uur  Koffie-Inn in De Instuif, Muraltplein 33a

Gelselaar  - dinsdag 5 december     -   10:00 uur in Dorpshoes Gelster, Pastorieweg 10
                    - dinsdag 2 januari          -   10:00 uur in Dorpshoes Gelster
                    - dinsdag 6 februari        -   10:00 uur in Dorpshoes Gelster

Haarlo      - dinsdag 19 december    -   14:30 uur in Kulturhus 't Stieltjen, Wolingweg 12 
                   - dinsdag 16 januari         -   14:30 uur in Kulturhus 't Stieltjen.

Als u vervoer nodig heeft, neemt u dan contact op met één van de contactpersonen, dan wordt u opgehaald en weer thuis gebracht.

Opgeven voor de ontmoetingen mag, maar hoeft niet. Nogmaals, u bent van harte welkom.

Contactpersoon Gelselaar: Ida Markerink T: 0545 481803  E:
Contactpersoon Haarlo:     Dinie Groot Wassink, T: 0545 261277  E:

 

 

 

Nu kerkdeuren sluiten...

WijngaardV1NOTEXTOktober begon deze keer met een aantal emotionele momenten:

Er werden vier kerkgebouwen aan de eredienst onttrokken. 
 

Hierover is veel gepubliceerd in kranten en op websites. Wij werden geattendeerd op de website van gereformeerdekerken.info, waar een uitgebreid verslag van de dienst in Geesteren geplaatst. Dat wilden we u niet onthouden:

gereformeerdekerken.info