PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

Stichting An’t Wark! helpt mensen die… … gemotiveerd zijn om de schulden op te willen lossen; … door “live events” in een schuldensituatie zijn beland; ... willen werken aan hun toekomst door het maken van afspraken zoals het volgen van een budgetcursus, budgetcoaching of andere afspraken; … of die vanuit een uitkering zicht hebben op werk en daarvoor incidentele uitgaven moeten doen.

 

Visie van de diaconie:

Helpen waar geen helper is, zowel landelijk als wereldwijd, waarbij lokale hulp in natura de voorkeur heeft.

Diakenen collecteren in de eredienst en helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor de diaconie.

Het werk van de diaconie is niet altijd direct zichtbaar, ze zorgt dat er hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en ze komt op voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

 

Activiteiten van de diaconie:

 • Beheer van de diaconale gelden
 • Beheer onroerende eigendommen
 • Financiële hulpverlening aan personen i.s.m. schuldhulp op maat
 • I.K.A. interkerkelijke kampcommissie Oost Achterhoek/Liemers
 • Verzorgen attentie tijdens de Oogstdienst
 • Paasattentie
 • Kerstmiddag voor ouderen
 • Vanuit de diaconie is het zorgzaammaatje actief (info zie elders op de website)
 • Diaconaal platform Berkelland. Dit is een samenwerking tussen diverse kerken in Berkelland om met name het vluchtelingen / asielzoekers beleid gezamenlijk vorm te geven
 • Coördineren lukaskastjes
 • Koffie-in; elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de Instuif in Borculo

 

In de dienst wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk diaconaal werk.

De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor bovenplaatselijk diaconaal werk. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het landelijk rooster van Kerk in Actie en PKN.

Diaconie Collecterooster 2e helft 2022

03-07-2022

KIA: Werelddiaconaat India

10-07-2022

Zorgzaammaatje

17-07-2022

Gehandicaptenplatform Berkelland

24-07-2022

SOS Kinderdorpen

31-07-2022

SOM: Stichting Schuldhulp op Maat

07-08-2022

Eigen jeugdwerk

14-08-2022

KIA: Zending Egypte

21-08-2022

Kerkrentmeesters

28-08-2022

IKA vakantieweken

04-09-2022

KIA: Werelddiaconaat Myanmar

11-09-2022

Jong Protestant: de kerk een thuis voor jongeren

18-09-2022

KIA: Zending Syrië

25-09-2022

KIA: Zending Colombia

02-10-2022

Protestantse Kerk 2022: Kerk en Israël

09-10-2022

Protestantse Kerk 2022: Missionair werk

16-10-2022

KIA: Zending Indonesië Wereldvoedseldag

23-10-2022

Kerkrentmeesters

30-10-2022

Voedselbank

02-11-2022 Dankdag

KIA: Werelddiaconaat Pakistan

06-11-2022

KIA: Zending Zambia

13-11-2022

KIA: Zending Golfstaten

20-11-2022

Protestantse Kerk 2022: Samen gedenken in dorp of stadswijk

27-11-2022 1ste Advent

KIA: Werelddiaconaat Colombia

04-12-2022 2de Advent

KIA: Werelddiaconaat Libanon, Jordanië en Irak

11-12-2022 3de Advent

Kerstpakkettenactie

18-12-2022 4de Advent

Jong Protestant: ontdekken wat kerst betekent

25-12-2022 Kerstmis

KIA: Kinderen in de knel

 

 

 

 

© Copyright 2022, PG De Wijngaard. All Rights Reserved.