PG De Wijngaard

Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo

Visie van de diaconie:

Helpen waar geen helper is, zowel landelijk als wereldwijd, waarbij lokale hulp in natura de voorkeur heeft.

Diakenen collecteren in de eredienst en helpen bij de viering van het Heilig Avondmaal.

De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor de diaconie.

Het werk van de diaconie is niet altijd direct zichtbaar, ze zorgt dat er hulp geboden wordt waar niemand anders dat doet en ze komt op voor mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

 

Activiteiten van de diaconie:

 • Beheer van de diaconale gelden
 • Beheer onroerende eigendommen
 • Financiële hulpverlening aan personen i.s.m. schuldhulp op maat
 • I.K.A. interkerkelijke kampcommissie Oost Achterhoek/Liemers
 • Verzorgen attentie tijdens de Oogstdienst
 • Paasattentie
 • Kerstmiddag voor ouderen
 • Vanuit de diaconie is het zorgzaammaatje actief (info zie elders op de website)
 • Diaconaal platform Berkelland. Dit is een samenwerking tussen diverse kerken in Berkelland om met name het vluchtelingen / asielzoekers beleid gezamenlijk vorm te geven
 • Coördineren lukaskastjes
 • Koffie-in; elke woensdagmorgen vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de Instuif in Borculo

 

In de dienst wordt er gecollecteerd voor het plaatselijk diaconaal werk.

 

De extra collecte bij de uitgang is bestemd voor bovenplaatselijk diaconaal werk. Hierbij volgen we zoveel mogelijk het landelijk rooster van Kerk in Actie en PKN.

1-1-2020   Nieuwjaarsdag: Eigen Jeugdwek
5-1-2020   Artsen zonder Grenzen
12-1-2020   Gehandicapten Platform Berkelland
19-1-2020   Collecte Missionair
26-1-2020   Collecte Jeugdwerk (JOP)
2-2-2020   Collecte kerk in Actie (werelddiaconaat)
9-2-2020   Collecte Cathechese en Educatie
16-2-2020   Kerkrentmeesters
23-2-2020   Collecte Kerk in Actie (Diaconaat)
1-3-2020   Collecte Kerk in Actie (Zending)
8-3-2020   Collecte Missionair
11-3-2020   Biddag: Voedselbank
15-3-2020   Jean de Dieu
22-3-2020   Collecte Kerk in Actie (Diaconaat)
29-3-2020   40 dagentijdcollecte Kerk in Actie
5-4-2020   Palmpasen: Collecte Jeugdwerk (JOP)
12-4-2020   Pasen: collecte Kerk in Actie
19-4-2020   CliniClowns
26-4-2020   Kerkrentmeesters
3-5-2020   Collecte Kerk in Actie (Noodhulp)
10-5-2020   Collecte Jeugdwerk (JOP)
17-5-2020   Jean de Dieu
21-5-2020   Hemelvaart: S.O.S Kinderdorpen
24-5-2020   Collecte kerk in Actie (werelddiaconaat)
31-5-2020   Pinksteren: Collecte Kerk in Actie (Zending)
7-6-2020   Pax Christi Kinderhulp
14-6-2020   Collecte Dorpskerken
21-6-2020   Collecte kerk in Actie (werelddiaconaat)
28-6-2020   Kerkrentmeesters

© Copyright 2020, PKN De Wijngaard. All Rights Reserved.