Waar moet ik zijn voor…

richting Waar moet ik zijn voor…

Hieronder proberen wij u op eenvoudige manier de weg te wijzen in De Wijngaard. We geven aan waar en bij wie u moet zijn in de volgende situaties.
Mocht u hier niet vinden wat u zoekt, neem contact op met de scriba,
Wilma te Boome
, E: of tel. 06-42366138.

 

… geboorte /doop

Bij geboorte of komst van een kindje wordt een kaartje op het volgende adres erg op prijs gesteld:
PG De Wijngaard, Muraltplein 33a, 7271 AT Borculo 

De geboorte of komst van het kind wordt dan op de eerstvolgende zondag bekend gemaakt in de eredienst en er wordt een roos vanuit de gemeente bij de familie gebracht.

Mocht u uw kind willen laten dopen of zegenen dan kunt u contact opnemen met de scriba (E:  of wijkcoördinator. (pastoraat/wijkindeling)

 

… langdurig ziekzijn / ziekenhuisopname

Bij ziekte en ziekenhuisopname wil de gemeente graag meeleven. Daarvoor kunt u dit doorgeven aan uw wijkcoördinator of via ons pastorale mailadres:  of aan de pastoraal coördinator Berlize Oltvoort, tel. 0545-481648

 

… overlijden

In geval van overlijden en het regelen van een kerkelijke uitvaart van een naaste kunt u contact opnemen met het volgende telefoonnummer: 06-30215030

Als de gemeente bericht van overlijden van een gemeentelid ontvangt dan wordt dit overlijden afgekondigd op de zondag na het overlijden in de kerk en wordt dit ook op de zondagsbrief vermeld. In principe wordt het overlijden van een gemeentelid voor de gebeden afgekondigd.

Ontvangen wij geen bericht en is er geen kerkelijke uitvaart, dan worden overleden gemeenteleden alleen in De Wijnpers vermeld onder de mutaties.

 

… trouw

Bij een voorgenomen huwelijk kunt u contact opnemen met één van de predikanten.
Een kaartje op het volgende adres wordt erg op prijs gesteld: PG De Wijngaard, Muraltplein 33a, 7271 AT  Borculo.

 

… gebouw

Ons kerkgebouw is op meerdere wijzen in te zetten. Wanneer u gebruik wilt maken van de kerk of De Instuif kunt u hier doorklikken voor informatie over contactgegevens.

 

... collectebonnen

In plaats van muntgeld voor de collecten in de kerk, kunt u ook gebruik maken van collectebonnen. Dit geeft u vooral nog een fiscaal voordeel. U kunt de bonnen gebruiken voor alle collecten in De Wijngaard.
De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij:

Borculo:        mw. Lammers, Chopinstraat 22,  Tel: 0545-273377;
Geesteren:   mw. Koeslag, Meiweg 18,  Tel: 0545-481571;
Gelselaar:     mw. Vink, Dorpsstraat 37,   Tel: 0545-481606.


adreswijzigingen

Gaat u verhuizen, dan is het fijn een adreswijziging te sturen naar de ledenadministratie, E: