Wie zijn wij?

Wie zijn wij

De Protestantse Gemeente De Wijngaard is een open gemeente, zowel naar binnen als naar buiten toe, die zich geïnspireerd weet vanuit Gods Woord. De betrokkenheid van de gemeenteleden uit zich op verschillende wijze. Allen voelen zich onderdeel van het geheel.

Gemeenteleden blijven zoeken naar (nieuwe) vormen om binding te houden met elkaar. Ze zijn zich ervan bewust dat de gemeente steeds in beweging is en blijft. Omzien naar elkaar, helpen waar geen helper is en de onderlinge ontmoeting zijn erg belangrijk.’

01Sinds zondag 5 februari 2017 is de Protestantse Gemeente De Wijngaard te Borculo, Geesteren, Gelselaar, Haarlo en Waterhoek een feit.
De vijf stenen die toen op elkaar zijn gezet zijn een symbool van die eenwording.

In de vier kernen van onze kerkelijke gemeente, Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo staan vijf kerkgebouwen, elk met een eigen geschiedenis en een heel eigen karakter. (http://www.pgdewijngaard.nl/info) 

Door de ontwikkelingen zijn in de maand oktober 2023 vier van deze kerkgebouwen onttrokken aan de eredienst. Op zondag 29 oktober is de Joriskerk in Borculo tijdens een bijzondere dienst ‘ingewijd’ als onze enige vierplek.

‘Open’, ‘geïnspireerd door Gods Woord’, ‘betrokken op elkaar naar binnen en naar buiten’, dat zijn woorden die we uit willen dragen in woord en daad.
Wij willen kerk zijn voor alle mensen.
Noaberschap stopt niet bij de grenzen van onze ‘kaartenbak’, maar is er voor alle mensen die een noaber/naaste nodig hebben. We zien dat terug in een project als ZorgzaamMaatje  (http://www.pgdewijngaard.nl/zorgzaam-maatjeen de koffiemorgen in de Instuif en ook in Gelselaar en Haarlo. Iedereen kan meedoen of er een beroep op doen. Zo heeft de diaconie de visie dat ze wil helpen waar geen helper is. En in het pastoraat willen we met onze predikant(en), onze ouderlingen en kerkelijk bezoekers meeleven in het lief en het leed dat mensen in het leven treft. Betrokken zijn op elkaar vanuit het betrokken zijn op God, dat is wat ons drijft.

Open kerk zijn, is je als kerk laten zien op bijzondere plaatsen, zoals bij de tentdiensten in Geesteren en Gelselaar, de open lucht dienst in Haarlo en de Vredesdienst in Neede (Berkelland breed).

Wij zijn ons er van bewust dat de maatschappij en daarmee ook onze geloofsgemeenschap steeds in beweging is en blijft. We volgen daarin ook de landelijke en regionale ontwikkelingen binnen de PKN.